Trợ động từ - một phần ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh

By   admin    06/12/2019

Trợ động từ (Auxiliary Verbs) là một phần ngữ pháp khá quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong cấu trúc đề thi tiếng anh. Tìm hiểu về trợ động từ.

Trợ động từ (Auxiliary Verbs) là một phần ngữ pháp khá quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong cấu trúc đề thi tiếng anh. Bài viết dưới đây hoctoeic24h.com sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức cơ bản về trợ động từ trong tiếng anh.

Trợ động từ trong tiếng Anh

Trước tiên, chúng ta đi tìm hiểu trợ động từ là gì?

Trợ động từ  là những động từ được dùng để :

 •  bổ trợ nghĩa cho các động từ khác trong câu phủ định và câu nghi vấn

 • Trong một số trường hợp dùng để nhấn mạnh trong câu khẳng định.

Bản thân trợ động từ luôn đi cùng với động từ chính.

Trong tiếng anh, chúng ta sẽ chia thành 4 dạng trợ động từ:

 • Trợ động từ Do

 • Trợ động từ Have

 • Trợ động từ Be

 • Trợ động từ khuyết thiếu

Tham khảo thêm: Phó từ trong tiếng anh là gì?

Vị trí của trợ động từ trong câu

 • Trợ động từ thường sẽ được đứng trước động từ chính để bổ trợ.

 • Trong câu nghi vấn:

+  với câu hỏi yes/no : trợ động từ thường sẽ được đảo lên đầu câu 

+ với câu hỏi wh- : trợ động từ sẽ được đứng trước chủ ngữ 

Các dạng trợ động từ

 • Trợ động từ Do

“Do” vừa có thể là một động từ thường vừa là một trợ động từ.

 • Thường được sử dụng để nhấn mạnh một sự việc, hành động nào đó trong câu khẳng định

 • Đối với câu phủ định và câu nghi vấn thì thường sẽ được sử dụng ở thì hiện tại đơn.

 • Trợ động từ Do cũng có thể xuất hiện trong câu hỏi lấy đuôi khi mà động từ chính trong câu là một động từ thường

 • Đối với những câu hỏi ngắn hỏi về thói quen, hay một hành động nào đó đã hoặc vẫn đang còn tiếp diễn đến thời điểm hiện tại thì trợ động từ Do xuất hiện nhằm tránh sự lặp lại của động từ chính.

 • Ex: Mina don’t know make up ( Mina không biết trang điểm )

 • Trợ động từ Be

 • Thường được xuất hiện trong câu bị động

 • Thường được dùng trong thì tiếp diễn ( hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn…)

 • Be là một trợ từ dùng để hoàn chỉnh ý nghĩa cho câu

 • Trong trường hợp, Be đã là một động từ hoàn chỉnh thì nó sẽ mang ý nghĩa là tồn tại

 • Một trường hợp nữa là “ Be to” :

+ dùng để ra lệnh, yêu cầu

+ dùng để diễn tả sự sắp xếp, sắp đặt

 • Ex: 

        Ann is shopping in the mall ( Ann đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại )

 • Trợ động từ Have

 • Nếu như Be thì sẽ được dùng cho các thì tiếp diễn thì Have sẽ được dùng cho các thì hoàn thành ( hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành…)

 • Khi have được dùng như là một động từ chính thì ta có thể sử dụng cấu trúc với ý nghĩa là sở hữu:

Trợ động từ tiếng Anh

S +  have/ has + (O)

 • Nếu như không được dùng với nghĩa là sở hữu thì Have sẽ mang ý nghĩa là diễn tả một hành động được lặp lại.

 • Trong một vài trường hợp ở thể nguyên nhân, Have có thể được thay thế bằng Get khi diễn tả một hành động do ai đó gây ra

 • Ex: Dany had read this novel before ( Dany đã đọc cuốn tiểu thuyết này trước đó rồi)

 • Trợ động từ khuyết thiếu

Đối với trợ động từ khuyết thiếu, chúng ta sẽ có 9 trợ động từ:

 • Can / could

+ Can dùng để diễn tả một điều gì đó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, còn could thì sẽ là quá khứ.

+ trong một số trường hợp, can/could có thể sử dụng trong câu đề nghị, yêu cầu.

Ex:  can you speak Vietnamese? ( bạn có thể nói tiếng việt không?)

 • Should

Dùng để đưa ra một lời khuyên, hay một dự đoán nào đó.

Ex: I think you should tell the truth to Peter ( tôi nghĩ bạn nên nói sự thật với Peter )

 • Will / Would

+ will sẽ dùng để dự đoán một sự việc nào đó sẽ xảy ra trong tương lai còn would sẽ dự đoán trong quá khứ.

Ex: she will travel in China in october ( cô ấy sẽ đi du lịch ở Trung Quốc vào tháng mười )

 • Shall

Shall được dùng để xin ý kiến từ một ai đó

Ex; don’t worry, I shall finish this job tonight ( bạn yên tâm, tôi sẽ hoàn thành công việc này trong tối nay)

 • Ought to/ must/ have to

Dùng để diễn tả sự bắt buộc hoặc ai đó phải/ nên làm điều gì đó

Ex: Challi must do her housework in this afternoon ( Challi phải làm việc nhà vào chiều nay )

       You ought to apologize to him before he gets angry ( bạn nên xin lỗi anh ấy trước khi anh ấy nổi giận)

 • May/ might

May dùng để diễn tả một hành động, sự việc nào đó có thể xảy ra ở hiện tại còn Might dùng cho quá khứ.

Ex: may I eat this yogurt ? ( tôi có thể ăn hộp sữa chua này được không?)

Tham khảo thêm: Cách dùng các từ chỉ số lượng trong tiếng anh

Lời kết

Đây là phần kiến thức cơ bản nhưng vô cùng quan trọng khi bạn muốn học tiếng Anh. Hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn nắm vững được phần kiến thức về trợ động từ trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

5/5 (2 bình chọn)