Phó từ trong tiếng Anh: cách sử dụng, cấu trúc và vị trí

By   admin    06/12/2019

Bất cứ ai học tiếng Anh đều cần phải biết trật tự các loại từ trong câu để tránh việc sử dụng tiếng Anh sai sót. Tìm hiểu về phó từ trong tiếng Anh.

Bất cứ ai học tiếng Anh đều cần phải biết trật tự các loại từ trong câu để tránh việc sử dụng tiếng Anh sai sót. Bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng hoctoeic24h.com tìm hiểu phó từ trong tiếng Anh: cách sử dụng, cấu trúc và vị trí.

Phó từ tiếng Anh và cách sử dụng

Vị trí của phó từ:

Trong giao tiếp tiếng Anh, phó từ được sử dụng ở 3 vị trí khác nhau đó là: ở đầu câu (đứng trước chủ ngữ), đứng ở giữa câu (sau chủ ngữ và trước các động từ thường, vị ngữ, một số trường hợp đứng ngay sau động từ chính), hay đứng ở cuối câu (hoặc là một mệnh đề).

Tham khảo thêm: Vị trí trợ động từ trong tiếng Anh

Các loại phó từ trong tiếng Anh:

Phó từ chỉ cách thức (adverbs of manner)

Các phó từ phổ biến: bravely (dũng cảm), happily (hạnh phúc), quickly (nhanh chóng), well (tốt),...

  • Các phó từ chỉ cách thức thường được sử dụng sau động từ hoặc tân ngữ. 

Ví dụ:

- You speak English very well

(Bạn nói tiếng Anh rất tuyệt vời)

  • Phó từ chỉ cách thức chỉ có thể đứng sau giới từ hoặc là tân ngữ nếu như câu có cấu trúc: Verb (động từ) + Preposition (giới từ) + object (tân ngữ)

Ví dụ:

- She look at her husband suspiciously = She look suspiciously at her husband

(Cô ấy nhìn chồng của mình đầy nghi ngờ)

  • Nếu câu có tân ngữ quá dài, bạn có thể đặt phó từ trước động từ:

Ví dụ:

- She carefully picked up all the bits of broken glass

(Cô ấy đã cẩn thận nhặt tất cả những mảnh kính vỡ lên)

- He angrily denies that he has eaten breads on the desk.

(Ông ta giận dữ phủ nhận rằng mình đã ăn những cái bánh mì trên bàn)

- I happily played soccer with my idol - Lionel Messi

(Tôi hạnh phúc thật sự khi đã đá bóng cùng thần tượng của mình – Lionel Messi)

2.2, Phó từ chỉ thời gian (adverbs of time):

Các phó từ phổ biến: now(bây giờ), soon (sớm), still (vẫn), then (sau đó), today (hôm nay), yet (nhưng), recently (gần đây),...

  • Phó từ chỉ thời gian thường được sử dụng ở đầu hoặc cuối mỗi câu.

Ví dụ:

- Now I’m still loving her = I’m still loving her now.

(Hiện tại tôi vẫn đang yêu cô ấy)

- Then Mei came back her home by bus = Mei came back her home by bus then

(Sau đó Mei trở về nhà bằng xe buýt)

  • Các phó từ như “before, early, late, immediately” thì được đặt ở cuối mệnh đề.

Ví dụ:

- I almost sleep too much before

(Tôi gần như ngủ quá nhiều trước đây)

- He came late.

(Anh ta đã tới trễ)

Tham khảo thêm: Các từ chỉ số lượng trong tiếng Anh

Các phó từ chỉ địa điểm (adverbs of place)

Phó từ phổ biến: away (đi), everywhere (mọi nơi), here (ở đây), nowhere (không nơi nào), somewhere (một vài nơi), there (ở đó),...

  • Nếu không xuất hiện tân ngữ, phó từ chỉ địa điểm thường đứng sau động từ. Nếu có tân ngữ thì phó từ chỉ địa điểm lại được đặt sau tân ngữ.

Ví dụ:

- He went away.

(Anh ta đã đi xa)

- She sent him away

(Cô ấy đã gửi thằng nhóc đi)

Tìm hiểu về phó từ trong tiếng Anh

Phó từ chỉ tần suất (adverbs of frequency)

Một số phó từ chỉ tần suất: always (luôn luôn), usually (thường thường), often (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), occasionally (thỉnh thoảng), ever (bao giờ), never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), continually (liên tục),...

  • Ở các thì đơn giản thì các phó từ chỉ tần suất đứng sau động từ “tobe” và trước động từ thường.

Ví dụ:

- I always in time for match.

(Tôi luôn đúng giờ trong các trận đấu)

  • Một số từ như “hardly, ever, never, rarely” có thể được đặt ở đầu câu, tuy nhiên bạn cần phải đảo ngữ của động từ.

Ví dụ:

- Hardly did We manage to meet unobserved

(Hầu như chúng ta không thể quan sát được)

Phó từ chỉ mức độ (adverbs of degree)

Những phó từ chỉ mức độ thường gặp: fairly (khá), quite (khá), too (quá), very (rất), almost (gần như), really (thật sự), only (chỉ),....

Ví dụ:

- I’m almost ready

(Tôi gần như đã sẵn sàng)

  • Những phó từ trong tiếng anh chỉ mức độ sau đây có thể bổ nghĩa cho động từ như : almost, barely, enough, hardly, just, quite, rather, little, much, nearly, really…

Ví dụ:

- He nearly fell.

(Anh ta suýt thì ngã)

Tham khảo thêm: Định nghĩa và cách sử dụng của Gerund và Infinitive

Vốn kiến thức về tiếng Anh thật sự rất rộng lớn. Bài học này, hoctoeic24.com đã cung cấp khá là đầy đủ kiến thức về Phó từ trong tiếng Anh: cách sử dụng, cấu trúc và vị trí, hy vọng rằng với vốn kiến thức này sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc chinh phục tiếng Anh. Chúc các bạn thành công trên con đường học vấn!

5/5 (2 bình chọn)