Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh thường hay gặp nhất

By   admin    06/12/2019

Có rất nhiều dạng câu hỏi trong tiếng Anh bắt đầu với Where, When, What, Who, How. Tìm hiểu cách đặt câu hỏi như thế nào với những từ này nhé!

Trong tiếng Anh có những dạng câu hỏi như thế nào? Bạn đã nắm chắc được nó hay chưa? Nếu chưa, các bạn hãy cùng hoctoeic24h.com chuẩn bị sổ tay để ghi lại kiến thức cực kỳ hữu ích khi làm bài tập cũng như giao tiếp trong bài viết dưới đây thôi nào.

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Yes / No question (Câu hỏi Có/ Không)

Động từ khuyết thiếu: Can, Will, May, Should... và các trợ động từ như Be, Do, Have  sẽ đứng đầu câu rồi đến chủ ngữ và động từ

Cấu trúc:

Câu hỏi: Be/ Do/ Have/ Modals(động từ khuyết thiếu) + S +(V)...?

Câu trả lời: 

+ Yes, S + Be/ Do/ Have/ Modals (động từ khuyết thiếu)

+ No, Be/ Do/ Have/ Modals (động từ khuyết thiếu) + not

Ví dụ:

 • Do you have any dogs? (Bạn có nuôi chú chó nào không?)

-> No, I don’t. (Tôi không có)

 • Did you see John last night? (Cậu có gặp John vào buổi tối hôm trước không?

-> Yes, I did. ( Có, tôi đã gặp)

 • Have you seen this her father before? (Bạn đã từng nhìn thấy bố của cô ấy  trước đây chưa?)

-> Yes, I have ( Vâng, tôi đã từng)

 • Can he go now? (Chúng tôi có thể đi ngay bây giờ được không?)

-> No, he can’t (Không, anh ta không thể)

Tham khảo thêm: 4 Dạng câu hỏi trong tiếng Anh thường gặp nhất

Câu hỏi phủ định

Thêm “not” đằng sau trợ động từ thành lập Câu hỏi phủ định. Đây là dạng câu hỏi thường dùng để diễn đạt: 

-Sự ngạc nhiên với những sự việc không lường trước hay dự đoán được. 

Ví dụ:

 • Isn’t she a singer? (Cô ta là ca sĩ phải không?)

-Bày tỏ cảm xúc

Ví dụ:

 • Isn’t it a lovely day? (Ngày hôm nay thật tuyệt phải không?)

 • Isn’t she lovely? ( Cô ấy thật đáng yêu phải không nào?)

Wh – question

Đây là dạng câu hỏi lấy thông tin cụ thể và có các dạng cụ thể như sau:

What: Hỏi thông tin (gì, cái gì), yêu câu nhắc lại (gì cơ)

What ... for: Hỏi lý do (tại sao, để làm gì)

When/ What time: Hỏi thời gian (Khi nào, bao giờ/ mấy giờ)

Where: Hỏi nơi chốn (Ở đâu)

Which: Hỏi lựa chọn (cái nào, người nào)

Who: Hỏi người làm chủ ngữ (ai)

Whom: Hỏi người làm tân ngữ (ai)

Whose: Hỏi sở hữu (của ai, của cái gì)

Why: Hỏi lý do (tại sao)

Why don’t:  Hỏi gợi ý (tại sao không)

How: Hỏi cách thức (như thế nào)

How far: Hỏi khoảng cách (bao xa)

How long: Hỏi độ dài về thời gian (bao lâu)

How many: Hỏi số lượng + danh từ đếm được (bao nhiêu)

How much: Hỏi số lượng + danh từ không đếm được (bao nhiêu)

How old: Hỏi tuổi (bao nhiêu tuổi)

Một số cấu trúc với từ để hỏi thường gặp

 • Câu hỏi cho chủ ngữ

Lưu ý: Câu hỏi cho chủ ngữ thì không có trợ động từ và sau từ để hỏi động từ đã được chia.

Who/ What/... + V +...?

Ví dụ:

Who is singing right now? (Ai là người hát bây giờ?)

 • Câu hỏi cho tân ngữ

Lưu ý: Câu hỏi cho tân ngữ thì phải có trợ động từ sau từ để hỏi. 

Who/ Whom/ What/... + auxiliary verb(trợ động từ) + S +V...? 

Ví dụ:

Who did this to you? (Ai là người đã làm cái này cho bạn thế?)

What are they playing now? (Ngay lúc này, họ đang chơi cái gì thế?)

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

 • Câu hỏi cho bổ ngữ 

When/ Where/ What for/ Why/ How/... + auxiliary verb (trợ động từ) +S +V...?

Ví dụ:

When will you say him about this? (Khi nào thì bạn nói với anh ấy về nó?)

Where did you study in Ha Noi? (Nơi mà bạn đã học trên Hà Nội?)

 • Câu hỏi phức

Bắt đầu câu hỏi phức thường bằng: Can you tell me (Bạn có thể nói/ chỉ dạy cho tôi...), Do you know (Bạn có biết...), Do you have any idea (Bạn có suy nghĩ/ ý tưởng )... và sau đó là câu hỏi nhỏ.

Trong câu hỏi nhỏ, động từ sẽ không đi sau từ để hỏi, không làm chức năng trợ động từ mà đi sau chủ ngữ. 

Ví dụ:

Do you have an idea what time it is? (Bạn có thể đoán được hiện tại là mấy giờ không?)

Can you tell me how to do this cake? (Bạn có thể chỉ cho tôi cách làm cái bánh ngọt này được không?)

Do you have an idea whether he can come or not? (Bạn có ý tưởng gì nếu anh ấy đến hoặc không ?

Tham khảo thêm: Những câu tiếng anh giao tiếp hàng ngày hay gặp

Tag question (Câu hỏi đuôi)

Câu hỏi đuôi thường được dịch là phải không. Sau mệnh đề chính sẽ thêm một câu hỏi nhỏ vào cuối câu; theo quy tắc sau:

+Nếu trong mệnh đề chính có trợ động từ thì bạn phải sử dụng trợ động từ đó ở câu hỏi đuôi. Nếu không có trợ động từ (thì hiện tại và quá khứ) chúng ta sẽ sử dụng do/ does/ did

+Thì của động từ của hai phần sẽ giống nhau.

+ Đại từ ở phần đuôi sử dụng đại từ chỉ người làm chủ ngữ (I, we, you, they, he, she, it)

Ví dụ:

Do you like eating cream, don’t you? (Bạn thích ăn kem phải không?)

She often goes to school by bus, doesn’t she? (Cô ấy thường đi học bằng xe buýt phải không?

He can cook, can’t he? (Anh ấy có thể nấu ăn phải không?)

Tham khảo thêm: Cấu trúc have been là thì gì? Cách dùng như thế nào?

Như vậy với bài viết trên chúng tôi đã tổng hợp các dạng câu hỏi trong tiếng Anh. Hy vọng bạn thấy nó thú vị, dễ học và hãy lưu lại ngay cho mình nhé!

5/5 (2 bình chọn)